AP3SP
Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách

Sídlo: Komenského náměstí 2, 602 00 Brno
E-mail: info@ap3sp.cz
IČ: 02422239
Bankovní účet: 2400526457/2010 (účet je transparentní)

AP3SP jako zájmové sdružení právnických osob poskytujících praktický servis studentům se specifickými potřebami na českých vysokých školách i ostatním členům české akademické obce bylo založeno roku 2013.

Předmětem činnosti AP3SP je:

  • napomáhat rozvoji a zvyšování kvality profesionálních služeb poskytovaných:
    1. studentům se specifickými potřebami na vysokých školách;
    2. ostatním členům akademické obce se specifickými potřebami;
  • dbát na dodržování standardu kvality poskytovaných služeb cílové skupině
  • podporovat koncept rovného přístupu ke vzdělávání.

Tento webový portál slouží jako sdílený dokumentový archiv a diskusní fórum pro členy AP3SP. Část označená Orgány a skupiny vede k seznamům členů Rady AP3SP a dalších orgánů asociace, případně pracovních skupin, a ke kalendářům jejich plánovaných akcí. Registrovaní uživatelé mají k dispozici oběžníky pro komunikaci se členy svých nebo spolupracujících skupin. Dokumentová část portálu je z procedurálních důvodů členěna na Veřejné dokumenty, tj. ty, které byly dokončeny a jsou volně přístupné komukoliv (zpravidla představují programové teze nebo zveřejnitelné výstupy práce expertních skupin), a Neveřejné dokumenty, tj. přístupné pouze těm, kdo se jako členové expertních skupin podílejí na jejich vzniku. Dokumentová část nabízí registrovaným uživatelům možnost vkládat nebo editovat programové teze a pracovní dokumenty i diskutovat o nich formou komentářů.

Kalendář akcí

23. února 2017

8. valná hromada AP3SP
místo konání: Rektorát ČVUT, Zikova 1903/4, 166 36 Praha
zápisy (neveřejné)

26. září 2016

7. valná hromada AP3SP
místo konání: Rektorát UJEP, Pasteurova 1, Ústí nad Labem
zápisy (neveřejné)

29. dubna 2016

Seminář k výzvám OP VVV pro studenty se spec. potřebami (MŠMT: Mgr. Filip Týc). Místo konání: velká zasedací místnost Rektorátu ČVUT (1. patro, B2-218), Zikova 4, Praha-Dejvice. Začátek: 13 hod. Předpokládané ukončení: 15.30 hod.

20. ledna 2016

6. valná hromada AP3SP
místo konání: Rektorát UP v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc
zápisy (neveřejné)

7. října 2015

5. valná hromada AP3SP
zápisy (neveřejné)