AP3SP
Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách

Sídlo: Komenského náměstí 2, 602 00 Brno
E-mail: info@ap3sp.cz
IČ: 02422239
Bankovní účet: 2400526457/2010 (účet je transparentní)

AP3SP jako zájmové sdružení právnických osob poskytujících praktický servis studentům se specifickými potřebami na českých vysokých školách i ostatním členům české akademické obce bylo založeno roku 2013.

Předmětem činnosti AP3SP je:

  • napomáhat rozvoji a zvyšování kvality profesionálních služeb poskytovaných:
    1. studentům se specifickými potřebami na vysokých školách;
    2. ostatním členům akademické obce se specifickými potřebami;
  • dbát na dodržování standardu kvality poskytovaných služeb cílové skupině
  • podporovat koncept rovného přístupu ke vzdělávání.

Tento webový portál slouží jako sdílený dokumentový archiv a diskusní fórum pro členy AP3SP. Část označená Orgány a skupiny vede k seznamům členů Rady AP3SP a dalších orgánů asociace, případně pracovních skupin, a ke kalendářům jejich plánovaných akcí. Registrovaní uživatelé mají k dispozici oběžníky pro komunikaci se členy svých nebo spolupracujících skupin. Dokumentová část portálu je z procedurálních důvodů členěna na Veřejné dokumenty, tj. ty, které byly dokončeny a jsou volně přístupné komukoliv (zpravidla představují programové teze nebo zveřejnitelné výstupy práce expertních skupin), a Neveřejné dokumenty, tj. přístupné pouze těm, kdo se jako členové expertních skupin podílejí na jejich vzniku. Dokumentová část nabízí registrovaným uživatelům možnost vkládat nebo editovat programové teze a pracovní dokumenty i diskutovat o nich formou komentářů.

Kalendář akcí

26. září 2016

7. valná hromada AP3SP
místo konání: Rektorát UJEP, Pasteurova 1, Ústí nad Labem

29. dubna 2016

Seminář k výzvám OP VVV pro studenty se spec. potřebami (MŠMT: Mgr. Filip Týc). Místo konání: velká zasedací místnost Rektorátu ČVUT (1. patro, B2-218), Zikova 4, Praha-Dejvice. Začátek: 13 hod. Předpokládané ukončení: 15.30 hod.

20. ledna 2016

6. valná hromada AP3SP
místo konání: Rektorát UP v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc

7. října 2015

5. valná hromada AP3SP
zápisy (neveřejné)

24. dubna 2015

Tematický seminář zaměřený na interní dokumenty, kterými jednotlivé univerzity definují pravidla vymezující způsob zabezpečování služeb pro studenty se specifickými potřebami.
více