Členové asociace (plénum)

oběžník: plenum@ap3sp.cz

Logo

České vysoké učení technické v Praze

zmocněnec: Mgr. Barbora Čalkovská

Logo

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

zmocněnec: Mgr. Zdeněk Toušek

Logo

Masarykova univerzita

zmocněnec: PhDr. Petr Peňáz

Logo

Mendelova univerzita v Brně

zmocněnec: Mgr. et Mgr. Monika Vrtělová

Logo

Ostravská univerzita

zmocněnec: PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.

Logo

Slezská univerzita v Opavě

zmocněnec: Mgr. Petr Rypl

Logo

Univerzita Hradec Králové

zmocněnec: Mgr. Markéta Pešťáková

Logo

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

zmocněnec: Mgr. Lucie Vinterová, DiS.

Logo

Univerzita Karlova

zmocněnec: Mgr. Pavel Buriánek

Logo

Univerzita Palackého v Olomouci

zmocněnec: Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.

Logo

Univerzita Pardubice

zmocněnec: Lenka Skokanová

Logo

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

zmocněnec: Mgr. et Mgr. Gabriela Vojtěšková

Logo

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

zmocněnec: Bc. Kristýna Ludwigová

Logo

Vysoké učení technické v Brně

zmocněnec: MUDr. Zdeňka Zigalová