Vysokoškolská servisní centra

České vysoké učení technické v Praze

ELSA – Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Masarykova univerzita

Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

Mendelova univerzita v Brně

Poradenské centrum ICV

Ostravská univerzita

Pyramida – centrum podpory studentům se specifickými potřebami

Slezská univerzita v Opavě

Poradenské a kariérní centrum

Technická univerzita v Liberci

Akademická poradna a centrum podpory TUL

Univerzita Hradec Králové

Poradenské centrum UHK

Augustin – středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami

Univerzita Karlova

Informační, poradenské a sociální centrum Rektorátu UK

Filozofická fakulta, Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Univerzita Palackého v Olomouci

Ústav speciálněpedagogických studií

Centrum podpory studentům se specifickými potřebami

Univerzita Pardubice

Akademická poradna APUPA, Referát služeb hendikepovaným

Akademická poradna APUPA, Referát pro vzdělávání a záležitosti studentů

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Referát prorektorů

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Slunečnice, studijní oddělení Fakulty elektrotechniky a informatiky

Slunečnice, studijní oddělení Ekonomické fakulty

Správa a rozvoj vzdělávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Kancelář Prorektora pro sociální záležitosti a finance

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Informačně poradenské centrum

Vysoké učení technické v Brně

Poradenské centrum Alfons

Západočeská univerzita v Plzni

Informační a poradenské centrum