Činnost Asociace

Náplní činnosti Asociace je:

  • sdružovat právnické osoby poskytující služby studentům se specifickými potřebami za účelem rozvoje těchto služeb,
  • dbát o to, aby byly služby studentům se specifickými potřebami poskytovány v souladu s platnou legislativou a obecně platnými standardy a navrhovat a prosazovat účinná opatření v případě, že nejsou dodržovány,
  • vyvíjet výzkumnou, vzdělávací, informační, dokumentační, publikační, poradenskou a expertní činnost související s poskytováním služeb studentům se specifickými potřebami,
  • zastupovat a hájit společné zájmy a potřeby svých členů vůči akademickým obcím vysokých škol, vůči veřejnosti, orgánům státní a veřejné správy a samosprávy a vůči nestátním neziskovým organizacím.

Výroční zprávy

Akce Asociace