Pracovní skupina k realizaci monitoringu přístupnosti VŠ

Cíl pracovní skupiny:

  • připravit dotazníkové šetření pro VŠ, které bude mapovat následující oblasti:
    • zázemí, strukturu a systém zajištění služeb na jednotlivých VŠ
    • uchazeče o studium na VŠ
    • studenty se specifickými potřebami na VŠ
    • potenciální zdroje ke krytí výdajů spojených s podporou cílových skupin

Další detaily upřesňující cíl pracovní skupiny jsou zde (dokument vyžaduje přihlášení z domény AP3SP).

Koordinátor skupiny: Jiří Langer

Začátek činnosti: říjen 2019


Pracovní složka skupiny (dostupná z domény AP3SP)