Pracovní skupina pro analýzu a interpretaci statistických dat

Plný název pracovní skupiny:

Pracovní skupina pro analýzu a interpretaci statistických dat souvisejících se studenty se specifickými potřebami

Cíl pracovní skupiny

  • shromáždit dostupné statistické údaje související se studenty se specifickými potřebami
  • provést základní analýzu a interpretaci nashromážděných dat

Koordinátor skupiny: Jiří Langer

Ustavení skupiny: červen 2021