Adresář servisních pracovišť na VŠ v ČR

Česká zemědělská univerzita v Praze

Poradenské středisko pro studenty se speciálními potřebami

České vysoké učení technické v Praze

ELSA – Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta, Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Masarykova univerzita

Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

Mendelova univerzita v Brně

Poradenské a profesní centrum

Ostravská univerzita

Pyramida – centrum podpory studentům se specifickými potřebami

Slezská univerzita v Opavě

Poradenské a kariérní centrum

Technická univerzita v Liberci

Akademická poradna a centrum podpory TUL

Univerzita Hradec Králové

Augustin – sekce PC UHK pro podporu studentů se specifickými potřebami
Poradenské centrum UHK

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami

Univerzita Karlova

Centrum Carolina

Filozofická fakulta, Ústav jazyků a komunikace neslyšících

  • Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Univerzita Pardubice

Centrum ALMA

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum pro studenty se specifickými potřebami

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Správa a rozvoj vzdělávání

Slunečnice, studijní oddělení Fakulty elektrotechniky a informatiky

Slunečnice, studijní oddělení Ekonomické fakulty

Vysoká škola ekonomická v Praze

Kancelář Prorektora pro sociální záležitosti a finance

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Poradenské a kariérní centrum VŠPJ

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Informačně poradenské centrum

Vysoké učení technické v Brně

Poradenské centrum Alfons

Západočeská univerzita v Plzni

Informační a poradenské centrum

  • Bc. Pavla Hrabačková
  • Mgr. Michaela Vondřichová

Interní dokumenty AP3SP pro pracovníky servisních center na VŠ

Pro přístup k interním dokumentům AP3SP pro pracovníky servisních center na VŠ se přihlaste svými přihlašovacími údaji v doméně AP3SP.