Vysokoškolská servisní centra

Česká zemědělská univerzita v Praze

Poradenské středisko pro studenty se speciálními potřebami

České vysoké učení technické v Praze

ELSA – Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta, Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Masarykova univerzita

Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

Mendelova univerzita v Brně

Poradenské a profesní centrum

Ostravská univerzita

Pyramida – centrum podpory studentům se specifickými potřebami

Slezská univerzita v Opavě

Poradenské centrum

Technická univerzita v Liberci

Akademická poradna a centrum podpory TUL

Univerzita Hradec Králové

Augustin – sekce PC UHK pro podporu studentů se specifickými potřebami

Poradenské centrum UHK

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami

Univerzita Karlova

Filozofická fakulta, Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Centrum Carolina

Univerzita Palackého v Olomouci

Ústav speciálněpedagogických studií

Centrum podpory studentům se specifickými potřebami

Univerzita Pardubice

Centrum ALMA, Akademická poradna APUPA

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum pro studenty se specifickými potřebami

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Slunečnice, studijní oddělení Fakulty elektrotechniky a informatiky

Slunečnice, studijní oddělení Ekonomické fakulty

Správa a rozvoj vzdělávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Kancelář Prorektora pro sociální záležitosti a finance

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Poradenské a kariérní centrum VŠPJ

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Informačně poradenské centrum

Vysoké učení technické v Brně

Poradenské centrum Alfons

Západočeská univerzita v Plzni

Informační a poradenské centrum