Vysokoškolská servisní centra

24. dubna 2015

Tematický seminář zaměřený na interní dokumenty, kterými jednotlivé univerzity definují pravidla vymezující způsob zabezpečování služeb pro studenty se specifickými potřebami.

Seminář se uskuteční v budově rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (zasedací místnost rektorátu, 3. patro). Jednání bude zahájeno v 10 hodin a jeho ukončení je plánováno na 16. hodinu.

27. února 2015

Seminář na téma metodický pokyn MŠMT jako součást Přílohy č. 3 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám. První seminární den bude věnován výkladu směrnice a standardům servisu na vysokých školách, druhý den pak speciálně otázkám registrace studentů, kvantifikaci zvýšené nákladovosti apod.

Místo konání: místnost č. 300, Komenského nám. 2, 602 00 Brno