Vysokoškolská servisní centra

Česká zemědělská univerzita v Praze

Poradenské středisko pro studenty se speciálními potřebami

České vysoké učení technické v Praze

ELSA – Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta, Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Masarykova univerzita

Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

Mendelova univerzita v Brně

Poradenské a profesní centrum

Ostravská univerzita

Pyramida – centrum podpory studentům se specifickými potřebami

Slezská univerzita v Opavě

Poradenské a kariérní centrum

Technická univerzita v Liberci

Akademická poradna a centrum podpory TUL

Univerzita Hradec Králové

Augustin – sekce PC UHK pro podporu studentů se specifickými potřebami

Poradenské centrum UHK

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami

Univerzita Karlova

Filozofická fakulta, Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Centrum Carolina

Univerzita Palackého v Olomouci

Ústav speciálněpedagogických studií

Centrum podpory studentům se specifickými potřebami

Univerzita Pardubice

Centrum ALMA

Referát pro vzdělávání a záležitosti studentů

Akademická poradna APUPA

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum pro studenty se specifickými potřebami

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Slunečnice, studijní oddělení Fakulty elektrotechniky a informatiky

Slunečnice, studijní oddělení Ekonomické fakulty

Správa a rozvoj vzdělávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Kancelář Prorektora pro sociální záležitosti a finance

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Poradenské a kariérní centrum VŠPJ

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Informačně poradenské centrum

Vysoké učení technické v Brně

Poradenské centrum Alfons

Západočeská univerzita v Plzni

Informační a poradenské centrum