Pracovní skupina pro zajištění služeb studentům s psychickým onemocněním na vysokých školách

Zahájení činnosti pracovní skupiny: 2015

Cílem pracovní skupiny bylo pracovat na sjednocení postupů univerzit při podpoře studentů s psychickým onemocněním na vysokých školách.

Zhodnocení činnosti pracovní skupiny:
V průběhu roku 2015 a v první polovině roku 2016 byl vytvořen „Manuál podpory studentů s psychickým onemocněním na vysoké škole“. Na přípravě tohoto dokumentu byla využita metodika organizace Baobab, o. s. – program Student. Současně se vycházelo ze zkušeností pracovníků středisek podpory z jednotlivých univerzit vyplývajících z práce se studenty s psychickým onemocněním.

Výstupy:

 • Manuál podpory studentů s psychickým onemocněním na vysoké škole. Dostupné online

Ukončení činnosti pracovní skupiny: podzim 2016

koordinátor: Mgr. Barbora Čalkovská

Členové skupiny:

 • Mgr. Petra Bartovská
 • Mgr. Barbora Čalkovská
 • Mgr. Veronika Matějková
 • Mgr. Iva Oulehlová
 • Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.
 • PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
 • PaedDr. Zdeňka Šándorová, Ph.D.
 • Mgr. Barbora Šímová
 • Mgr. Miroslav Zítko
 • Mgr. Michaela Zmátlíková

oběžník: ps-psy@ap3sp.cz