Pracovní skupina hmatové grafiky (speciálně hmatové mapy)

Zahájení činnosti pracovní skupiny: 2014

Cílem pracovní skupiny byla spolupráce na rozvíjení služby haptických map (ve spolupráci se Seznam.cz).

Zhodnocení činnosti pracovní skupiny:
Pracovní skupina se podílela na rozšíření aplikace hapticke.mapy.cz na další měřítka, jako i rozšíření aplikace v základním měřítku o mapy Slovenska. Současně participovala na vylepšování a odstraňování provozních závad.
Součástí aktivit pracovní skupiny byla i propagace výstupů a realizace výukových seminářů a workshopů seznamujících s technologií haptických map.

Výstupy:

V případě zájmu o případné proškolení je možné obrátit se na členy pracovní skupiny, příp. využít pravidelných workshopů (Agora) ve Středisku Teiresiás.

Ukončení činnosti pracovní skupiny: podzim 2017

koordinátor: Mgr. Radek Seifert

Členové skupiny:

  • Mgr. Petr Červenka
  • Mgr. Michaela Hanousková
  • Mgr. Radek Seifert

oběžník: ps-hmat-mapy@ap3sp.cz