Pracovní skupina pro poskytování podpory uchazečům a studentům se SPU

Zahájení činnosti pracovní skupiny: 2015

Cílem pracovní skupiny bylo popsat minimální standardy podpory na vysokých školách pro studenty se SPU.

Zhodnocení činnosti pracovní skupiny:
V průběhu své činnosti zpracovala pracovní skupina dokument Strategie využívané při podpoře studentů s SPU a sestavila seznam diagnostiků využívajících DysTest. Pracovní skupina navázala spolupráci s Dyscentrem v Praze (konkrétně s dr. Krejčovou a dr. Bodnárovou). Výstupem jejich vzájemné spolupráce je příprava metodického materiálu – Učební strategie pro studenty s dys-poruchami na vysoké škole. Pracovní skupina měla zájem participovat i na přípravě slovenské verze DysTestu, co se však kvůli komplikacím na slovenské straně nepodařilo.

Výstupy:

 • Strategie využívané při podpoře studentů s SPU
 • Seznam diagnostiků využívajících DysTest

Ukončení činnosti pracovní skupiny: podzim 2017

koordinátor: PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.

Členové skupiny:

 • Mgr. Hana Burešová
 • Mgr. Barbora Čalkovská
 • PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
 • PhDr. Blanka Křováčková
 • Mgr. Veronika Matějková
 • Mgr. Iva Oulehlová
 • Mgr. Lucie Slezáková Misařová
 • PaedDr. Zdeňka Šándorová, Ph.D.
 • Mgr. Miroslav Zítko

oběžník: ps-spu@ap3sp.cz