Pracovní skupina pro tlumočnický servis na vysokých školách

Zahájení pracovní skupiny: 2014

Cílem pracovní skupiny bylo pracovat na sjednocení postupů univerzit při podpoře studentů se sluchovým postižením na vysokých školách v oblasti tlumočnického servisu.

Zhodnocení činnosti pracovní skupiny:
Pracovní skupina hovořila o záměru zmapovat situace na jednotlivých vysokých školách, co se týče vzdělávání/přípravy tlumočníků pro tlumočení ve vysokoškolském prostředí. Dalšími diskutovanými tématy byla možnost rozvíjení slovníku DICTIO, sdílení tlumočníků napříč vysokými školami včetně ukotvení finančního ohodnocení a vytvoření standardů tlumočnického servisu. Posledně jmenovaný úkol pracovní skupina navrhla ke zpracování pracovní skupině novelizující metodický pokyn.
Vzhledem k tomu, že jednání skupiny měla spíš ráz metodických setkání, nebyl jasně stanoven cíl/úkol (mnoho úkolů bez jasného časového ohraničení), byl na 9. valné hromadě podán návrh na ukončení činnosti skupiny.

Výstupy: žádné

Ukončení činnosti pracovní skupiny: podzim 2017

koordinátor: Mgr. Lucie Slezáková Misařová

Členové skupiny:

 • Rada České komory tlumočníků znakového jazyka
 • Mgr. Naďa Botková
 • Mgr. Petra Dvořáková
 • Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
 • Mgr. BcA. Pavel Kučera
 • doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
 • PhDr. Petr Peňáz
 • Mgr. Tomáš Sklenák
 • Mgr. Lucie Slezáková Misařová
 • Bc. Daniela Tesaříková
 • MUDr. Zdeňka Zigalová
 • Mgr. Michaela Zmátlíková

oběžník: ps-tlumoceni@ap3sp.cz