Pracovní skupina pro novelizaci metodického pokynu

Zahájení činnosti pracovní skupiny: únor 2017

Cílem pracovní skupiny bylo zpracovat připomínkové znění aktuálně platného metodického materiálu MŠMT pro oblast podpory studentů se SP (Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MSMT-1404/2017-2, Příloha č. 3 Financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami).

Zhodnocení činnosti pracovní skupiny za r. 2017:
V průběhu roku 2017 proběhla aktualizace metodického pokynu MŠMT pro oblast podpory studentů se specifickými potřebami). Výsledky své práce předložila skupina valní hromadě, která odhlasovala její ukončení (na žádost pracovní skupiny). V průběhu října a listopadu 2017 proběhlo předání materiálů na MŠMT a jejich schválení.

Výstupy:

 • Metodický pokyn k financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami. Dostupné online
 • Financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami (tabulková část). Dostupné online

Ukončení činnosti pracovní skupiny: podzim 2017

koordinátor: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.

Členové skupiny:

 • Mgr. Pavel Buriánek
 • Mgr. Barbora Čalkovská
 • PhDr. David Čáp, Ph.D.
 • Mgr. Michaela Hanousková
 • Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
 • Bc. Jana Hůlková
 • Ing. Boris Janča
 • doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
 • Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.
 • RNDr. Jiří Pecl, Ph.D.
 • PhDr. Petr Peňáz
 • Mgr. Markéta Pešťáková
 • Mgr. Petr Rypl
 • Lenka Skokanová
 • PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
 • PaedDr. Zdeňka Šándorová, Ph.D.
 • PhDr. Alice Tejkalová, Ph.D.
 • Mgr. Zdeněk Toušek
 • PhDr. Hana Urychová
 • MUDr. Zdeňka Zigalová
 • Mgr. Michaela Zmátlíková

oběžník: ps-metodika@ap3sp.cz