Pracovní skupina pro monitoring přístupnosti vysokých škol

Zahájení činnosti pracovní skupiny: listopad 2017

Cílem pracovní skupiny bylo navázat na výstup projektu UniAll v aktivitě Monitoring přístupnosti VŠ a připravit do finální podoby tři dotazníky:

 • Dotazník adresovaný orgánům školy
 • Dotazník adresovaný studentům
 • Dotazník adresovaný učitelům

Zhodnocení činnosti pracovní skupiny za r. 2017:
Na základě výsledků prvního setkání pracovní skupiny se ukázalo, že se jednotlivé školy neshodují, pokud jde o cíl monitoringu a jeho formu, v důsledku čehož se pracovní skupina zúžila. Pracovní skupina se poté rozhodla, že rozdělí plánovaný monitoring do více částí, aby se stalo zřejmým, které části a kterého postupu se týkají neshody, a že předloží valné hromadě konečnou podobu jen u prvního dotazníku, určeného zaměstnancům center. Do konce roku 2017 tedy probíhala úprava prvního dotazníku, v počátkem března se počítá s projednáním zbývajících částí.

Plán práce skupiny na r. 2018:

 • Návrh rozdělit monitoring na části
 • Konečná podoba dotazníku adresovaného orgánům školy a závěry z jeho plnění
 • Doporučení pro úpravu zbývajících části
 • Návrh na prodloužení mandátu skupiny do jara 2019 s cílem dokončit úpravy zbývajících částí (do podzimu 2018) a realizovat monitoring (do jara 2019)

koordinátor: PhDr. Petr Peňáz

Členové skupiny:

 • Mgr. Michaela Hanousková
 • doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
 • Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.
 • PhDr. Petr Peňáz
 • Bc. Ing. Karel Sobol

oběžník: ps-monitoring@ap3sp.cz