Pracovní skupina pro implementaci GDPR

Zahájení činnosti pracovní skupiny: únor 2018

Cíl pracovní skupiny je poskytnout potřebné informace a součinnost týmům centrálního rozvojového projektu Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol, kterého se účastní všechny veřejné vysoké školy a jehož cílem je zajistit, aby k 25. 5. 2018 byly vysoké školy schopny prokázat shodu s GDPR.

Plán práce skupiny na r. 2018:

 • revize monitoringu činností prováděných na jednotlivých školách místním týmem GDPR
 • vyhodnocení specifik, které vyplývají z povahy činností podpůrných center (cílová skupina, typ dat, způsob zpracování a rizika) a v nichž se předpokládá naopak shoda mezi jednotlivými centry
 • zpracování metodiky pro zpracování daného typu dat, která bude schválena v rámci CRP GDPR a poté předložena pověřencům GDPR na jednotlivých členských školách

koordinátor: PhDr. Petr Peňáz

Členové skupiny:

 • Mgr. Pavel Buriánek
 • Mgr. Barbora Čalkovská
 • Mgr. Veronika Jílková
 • PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
 • Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.
 • PhDr. Petr Peňáz
 • Mgr. Markéta Pešťáková
 • Mgr. Petr Rypl
 • Mgr. Vladimír Řáha
 • Lenka Skokanová
 • Mgr. Zdeněk Toušek

oběžník: ps-gdpr@ap3sp.cz