Pracovní skupina pro organizaci výjezdního zasedání k monitoringu VŠ

koordinátor: Mgr. Petr Rypl

Členové skupiny:

  • Mgr. Barbora Čalkovská
  • PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
  • doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
  • Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.
  • PhDr. Petr Peňáz
  • Mgr. Petr Rypl
  • Mgr. et Mgr. Gabriela Vojtěšková