Pracovní skupina k realizaci monitoringu přístupnosti vysokých škol

Zahájení činnosti pracovní skupiny: listopad 2019

Cílem pracovní skupiny je vytvoření dotazníku pro VŠ, který bude monitorovat tyto oblasti:

 • zázemí, struktura a systém zajištění služeb na jednotlivých VŠ
 • uchazeči o studium v přijímacím řízení
 • studenti – počty a struktura dat (oblasti vzdělávání – původní vykazování studijních programů převést do oblastí, typologie dle ukazatele F) – časový horizont 5 let
 • identifikace potenciálních zdrojů ke krytí výdajů spojených s podporou cílových skupin mimo ukazatel F – zaměstnanci se SP, studenti forem CŽV mimo U3V, mobility, počty, typologie, způsoby financování (identifikace zdrojů) – časový horizont 5 let

Plán práce skupiny:

 1. návrh dotazníku ke sběru dat, termín: 30. 11. 2019
 2. připomínkové řízení, termín: 10. 1. 2020
 3. vypořádání připomínek: 30. 1. 2020
 4. předložení návrhu finální verze dotazníku zástupcům MŠMT, termín: 31. 1. 2020
 5. oslovení jednotlivých VŠ, termín: 29. 2. 2020
 6. sběr dat, termín: 31. 3. 2020
 7. zpracování a interpretace dat, termín: 17. 4. 2020
 8. zpracování závěrečné zprávy/návrhů vůči MŠMT, termín: 24. 4. 2020

koordinátor: doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

Členové skupiny:

 • Mgr. Barbora Čalkovská
 • Mgr. Michaela Hanousková
 • doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
 • Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.

oběžník: ps-monitoring@ap3sp.cz