Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách je nezávislé sdružení vysokých škol. Sdružuje vysoké školy v České republice, které systematicky směřují k naplnění myšlenky „vysokých škol pro všechny“. Více ve stanovách asociace a v sekci O asociaci.