AP3SP
Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách

Sídlo: Komenského náměstí 2, 602 00 Brno
E-mail: info@ap3sp.cz
IČ: 02422239
Bankovní účet: 2400526457/2010 (účet je transparentní)

AP3SP jako zájmové sdružení právnických osob poskytujících praktický servis studentům se specifickými potřebami na českých vysokých školách i ostatním členům české akademické obce bylo založeno roku 2013.

Předmětem činnosti AP3SP je:

  • napomáhat rozvoji a zvyšování kvality profesionálních služeb poskytovaných:
    1. studentům se specifickými potřebami na vysokých školách;
    2. ostatním členům akademické obce se specifickými potřebami;
  • dbát na dodržování standardu kvality poskytovaných služeb cílové skupině
  • podporovat koncept rovného přístupu ke vzdělávání.

Tento webový portál slouží jako sdílený dokumentový archiv a diskusní fórum pro členy AP3SP. Část označená Orgány a skupiny vede k seznamům členů Rady AP3SP a dalších orgánů asociace, případně pracovních skupin, a ke kalendářům jejich plánovaných akcí. Registrovaní uživatelé mají k dispozici oběžníky pro komunikaci se členy svých nebo spolupracujících skupin. Dokumentová část portálu je z procedurálních důvodů členěna na Veřejné dokumenty, tj. ty, které byly dokončeny a jsou volně přístupné komukoliv (zpravidla představují programové teze nebo zveřejnitelné výstupy práce expertních skupin), a Neveřejné dokumenty, tj. přístupné pouze těm, kdo se jako členové expertních skupin podílejí na jejich vzniku. Dokumentová část nabízí registrovaným uživatelům možnost vkládat nebo editovat programové teze a pracovní dokumenty i diskutovat o nich formou komentářů.

Kalendář akcí

18. října 2019

13. valná hromada AP3SP
místo konání: Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, Opava, zasedací místnost rektorátu
zápisy (neveřejné)

16. října 2019

Metodické setkání na téma „Přístupnost studia a VŠ prostředí“
místo konání: Slezská univerzita v Opavě

4. dubna 2019

12. valná hromada AP3SP
místo konání: Mendelova univerzita v Brně, Rektorát (budova A), Zemědělská 1, Brno, velká zasedací místnost
zápisy (neveřejné)

3. dubna 2019

Metodické setkání na téma „Student s psychickým onemocněním“
místo konání: Mendelova univerzita v Brně, Rektorát (budova A), Zemědělská 1, Brno, velká zasedací místnost

19. října 2018

Metodické setkání na téma „Jazykové služby“
místo konání: VUT Brno, Rektorát VUT, Antonínská 1, Brno, místnost 2.25