O asociaci

Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách (AP3SP) je zájmové sdružení právnických osob, které poskytují praktický servis studentům se specifickými potřebami na českých vysokých školách i ostatním členům české akademické obce. Byla založena roku 2013.

Asociace proto:

  • sdružuje právnické osoby poskytující služby studentům se specifickými potřebami za účelem rozvoje těchto služeb,
  • dbá o to, aby byly služby studentům se specifickými potřebami poskytovány v souladu s platnou legislativou a obecně platnými standardy a navrhovat a prosazovat účinná opatření v případě, že nejsou dodržovány,
  • vyvíjí výzkumnou, vzdělávací, informační, dokumentační, publikační, poradenskou a expertní činnost související s poskytováním služeb studentům se specifickými potřebami,
  • zastupuje a hájí společné zájmy a potřeby svých členů vůči akademickým obcím vysokých škol, vůči veřejnosti, orgánům státní a veřejné správy a samosprávy a vůči nestátním neziskovým organizacím.