Struktura a kontakty

Rada asociace

Předseda rady: Mgr. Zdeněk Toušek, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Členové rady:

  • Mgr. Barbora Čalkovská, České vysoké učení technické v Praze
  • Mgr. Michaela Hanousková, Masarykova univerzita
  • Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D., Univerzita Karlova
  • Mgr. Veronika Matějková, Mendelova univerzita v Brně

Oběžník: rada@ap3sp.cz

 


Plénum asociace

Plénum je tvořeno všemi řádnými členy asociace.

Oběžník: plenum@ap3sp.cz

 


Aktivní pracovní skupiny

Pracovní skupina k realizaci monitoringu přístupnosti VŠ

Pracovní skupina pro funkční diagnostiku

Pracovní skupina pro analýzu a interpretaci statistických dat souvisejících se studenty se specifickými potřebami