Členové

České vysoké učení technické v Praze

Zmocněnec: Mgr. Barbora Čalkovská
E-mail: calkovska@elsa.cvut.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zmocněnec: Mgr. Zdeněk Toušek
E-mail: tousekz@jcu.cz

Masarykova univerzita

Zmocněnec: PhDr. Petr Peňáz
E-mail: penaz@teiresias.muni.cz

Mendelova univerzita v Brně

Zmocněnec: Mgr. Blanka Piorecká
E-mail: blanka.piorecka@mendelu.cz

Ostravská univerzita

Zmocněnec: PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
E-mail: Renata.Kovarova@osu.cz

Slezská univerzita v Opavě

Zmocněnec: Hana Vojníková
E-mail: Hana.Vojnikova@slu.cz

Univerzita Hradec Králové

Zmocněnec: Mgr. Petra Chalupová
E-mail: petra.chalupova@uhk.cz

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zmocněnec: Mgr. Vladimír Řáha
E-mail: vladimir.raha@ujep.cz

Univerzita Karlova

Zmocněnec: Mgr. Šárka Vohlídalová
E-mail: sarka.vohlidalova@ruk.cuni.cz

Univerzita Palackého v Olomouci

Zmocněnec: PhDr. Lucia Pastieriková, Ph.D.
E-mail: lucia.pastierikova@upol.cz

Univerzita Pardubice

Zmocněnec: Mgr. Hana Syrovátková
E-mail: hana.syrovatkova@upce.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zmocněnec: Mgr. et Mgr. Gabriela Vojtěšková
E-mail: vojteskova@utb.cz

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Zmocněnec: RNDr. Jana Vrtková
E-mail: jana.vrtkova@vsb.cz

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Zmocněnec: Bc. Zuzana Kodadová
E-mail: kodadova@mail.vstecb.cz

Vysoké učení technické v Brně

Zmocněnec: MUDr. Zdeňka Zigalová
E-mail: zdenka.zigalova@vutbr.cz