Členové

Česká zemědělská univerzita

Zástupkyně: Mgr. Anna Vozková, Ph.D.
E-mail: vozkova@ivp.czu.cz

České vysoké učení technické v Praze

Zástupkyně: Mgr. Barbora Čalkovská
E-mail: calkovska@elsa.cvut.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zástupce: Mgr. Zdeněk Toušek
E-mail: tousekz@jcu.cz

Masarykova univerzita

Zástupce: PhDr. Petr Peňáz
E-mail: penaz@teiresias.muni.cz

Mendelova univerzita v Brně

Zástupkyně: Mgr. Blanka Piorecká
E-mail: blanka.piorecka@mendelu.cz

Ostravská univerzita

Zástupkyně: PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
E-mail: Renata.Kovarova@osu.cz

Slezská univerzita v Opavě

Zástupkyně: Hana Vojníková
E-mail: Hana.Vojnikova@slu.cz

Univerzita Hradec Králové

Zástupkyně: Mgr. Zuzana Průchová
E-mail: zuzana.pruchova@uhk.cz

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zástupce: Mgr. Vladimír Řáha
E-mail: vladimir.raha@ujep.cz

Univerzita Karlova

Zástupkyně: Mgr. Šárka Vohlídalová
E-mail: sarka.vohlidalova@ruk.cuni.cz

Univerzita Palackého v Olomouci

Zástupkyně: Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
E-mail: lucie.flekacova@upol.cz

Univerzita Pardubice

Zástupkyně: Mgr. Hana Syrovátková
E-mail: hana.syrovatkova@upce.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zástupkyně: Mgr. Markéta Sovišová
E-mail: sovisova@utb.cz

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Zástupkyně: Mgr. Eva Kocybalová
E-mail: eva.kocybalova@vsb.cz

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Zástupkyně: Bc. Zuzana Kodadová
E-mail: kodadova@mail.vstecb.cz

Vysoké učení technické v Brně

Zástupkyně: MUDr. Zdeňka Zigalová
E-mail: zdenka.zigalova@vutbr.cz

Oběžník: plenum@ap3sp.cz