Cíle a poslání

Cílem asociace je:

  • napomáhat rozvoji a zvyšování kvality profesionálních služeb poskytovaných
    • studentům se specifickými potřebami na vysokých školách, příp. uchazečům o studium;
    • ostatním členům akademické obce se specifickými potřebami;
  • dbát na dodržování standardu kvality poskytovaných služeb cílové skupině;
  • podporovat koncept rovného přístupu ke vzdělávání.