Cíle a poslání

Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách je nezávislé zájmové sdružení vysokých škol poskytujících systematicky podpůrná opatření a služby (dále jen “služby”) pro zajištění přístupnosti vysokých škol.

Předmětem činnosti asociace je:

  • a. napomáhat rozvoji a zvyšování kvality profesionálních služeb pro zajištění přístupnosti vysokých škol,
  • b. podporovat a prosazovat rovný přístup ke vzdělávání v duchu konceptu Design for All.

K naplnění předmětu činnosti asociace především:

  • a. vyvíjí metodickou, vzdělávací, informační, osvětovou, dokumentační, publikační, poradenskou a expertní činnost související s přístupností vysokých škol,
  • b. vyjadřuje, zastupuje a hájí společné zájmy a potřeby svých členů a společná stanoviska k otázkám přístupnosti vysokých škol formulovaná diskusí uvnitř asociace, a to vůči veřejnosti, orgánům veřejné správy a dalším subjektům.