Podpora při studiu na VŠ

Veřejné vysoké školy a některé vysoké školy soukromé vytvářejí podmínky i pro studium a práci osob se specifickými potřebami. Většinou přitom volí dva způsoby, které se navzájem doplňují:

  1. V dlouhodobém horizontu postupně budují a rozvíjejí své studijní a pracovní prostředí tak, aby se v běžném provozu školy objevovalo co nejméně různých bariér a prostředí se stávalo co největší měrou univerzálně přístupné (mluvíme pak o univerzálním designu, nebo designu pro všechny).
    Patří sem postupné odstraňování architektonických bariér, budování smyslově přístupných informačních a administrativních systémů školy, rozvíjení technického zázemí, zvyšování informační gramotnosti zaměstnanců školy a osvětového působení v otázkách přístupnosti výuky a komunikace obecně.
  2. V reakci na konkrétní specifické potřeby jednotlivých studentů dále poskytují školy dílčí služby, jimiž jsou individuální specifické potřeby uspokojovány. Nejedná se ovšem o služby nahodilé či provizorní, jde o výběr z rejstříku systémových opatření, jež mají předem definované parametry využití, např. komu, za jakých okolností a v jakém rozsahu jsou služby poskytovány, viz související detaily na samostatném stránce.