Adresář odborných pracovišť


Akademie výtvarných umění v Praze

GRID – genderová rovnost, inkluze a diverzita

 


Česká zemědělská univerzita v Praze

Poradenské středisko pro studenty se speciálními potřebami

 


České vysoké učení technické v Praze

ELSA – Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT

 


Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Oddělení pro studium a kvalitu JAMU

 


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

 


Masarykova univerzita

Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

 


Mendelova univerzita v Brně

Poradenské a profesní centrum

 


Ostravská univerzita

Centrum Pyramida – centrum pro studenty se specifickými potřebami

 


Slezská univerzita v Opavě

Poradenské centrum

 


Technická univerzita v Liberci

Akademická poradna a centrum podpory

 


Univerzita Hradec Králové

Podpora studentů se specifickými potřebami Augustin

 


Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Poradenské centrum

 


Univerzita Karlova

Centrum Carolina

 


Univerzita Palackého v Olomouci

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

  • adresa sídla: Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc
  • webové stránky: www.cps.upol.cz
  • kontaktní osoba: Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D. (e-mail: lucie.flekacova@upol.cz, tel.: 585 635 312)

 


Univerzita Pardubice

Centrum ALMA

 


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum pro studenty se specifickými potřebami

 


Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Poradenské centrum

 


Vysoká škola ekonomická v Praze

Centrum pro studenty se specifickými potřebami

  • adresa sídla: nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3
  • webové stránky: csp.vse.cz
  • kontaktní osoba: Martin Ctibor (e-mail: ctiborm@vse.cz, tel.: 224 095 562)

 


Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Poradenské a kariérní centrum

 


Vysoká škola polytechnická Jihlava

Poradenské a kariérní centrum

 


Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Bezbariérové centrum

 


Vysoké učení technické v Brně

Poradenské centrum Alfons

 


Západočeská univerzita v Plzni

Informační a poradenské centrum