Adresář odborných pracovišť

Česká zemědělská univerzita v Praze

Poradenské středisko pro studenty se speciálními potřebami

 


České vysoké učení technické v Praze

ELSA – Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT

 


Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta, Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících

 


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

 


Masarykova univerzita

Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

 


Mendelova univerzita v Brně

Poradenské a profesní centrum

 


Ostravská univerzita

Centrum Pyramida – centrum pro studenty se specifickými potřebami

 


Slezská univerzita v Opavě

Poradenské centrum

 


Technická univerzita v Liberci

Akademická poradna a Centrum podpory

 


Univerzita Hradec Králové

Augustin – Podpora studentů se specifickými potřebami
Informačně-poradenské a kariérní centrum

 


Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami

 


Univerzita Karlova

Centrum Carolina

 


Univerzita Palackého v Olomouci

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

 


Univerzita Pardubice

Centrum ALMA

 


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum pro studenty se specifickými potřebami

 


Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Správa a rozvoj vzdělávání

Slunečnice, studijní oddělení Fakulty elektrotechniky a informatiky

Slunečnice, studijní oddělení Ekonomické fakulty

 


Vysoká škola ekonomická v Praze

Středisko handicapovaných studentů

 


Vysoká škola polytechnická Jihlava

Poradenské a kariérní centrum VŠPJ

 


Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Informačně poradenské centrum

 


Vysoké učení technické v Brně

Poradenské centrum Alfons

 


Západočeská univerzita v Plzni

Informační a poradenské centrum