Studenti se specifickými potřebami

Na vysokých školách v České republice studuje několik set tisíc studentů, mezi nimi i ti, jimž jejich zdravotní stav, případně jiné související obtíže studium komplikují. Tyto komplikace se mohou projevovat různými specifickými potřebami, proto mluvíme o studentech se specifickými potřebami, nebo se specifickými nároky. Ke kompenzaci specifických potřeb, a tedy k zajištění bezbariérového vzdělávání vysoké školy využívají celou škálu opatření a služeb.

Komu tedy vysoké školy poskytují své služby především?

I. Studentům vysokých škol

  • s postižením zraku nebo sluchu
  • s pohybovým postižením horních či dolních končetin
  • se specifickými poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie, poruchy pozornosti apod.)
  • s poruchou autistického spektra
  • s psychickými obtížemi
  • s chronickým somatickým postižením (např. diabetes, epilepsie aj.)
  • s poruchami komunikace

II. Uchazečům o studium na vysoké škole pro zajištění přijímacího řízení